Popular

More Photos

High Scores

About

Ohio Stadium » section 14AA

  • anonymous
    Ohio Stadium, section: 14AA, row: 2, seat: 6
    Taylor Swift tour: Reputation Stadium Tour